OFERTA

Kompleksowa obsługa księgowa

W ramach współpracy oferujemy Państwu:

 

  • pomoc przy rejestracji firmy i wyborze formy opodatkowania
  • rejestrację w ZUS
  • comiesięczne obliczanie podatków i składanie odpowiednich deklaracji w urzędach
  • comiesięczne informacje drogą mailową lub sms-ową o zobowiązaniach wobec ZUS, podatkach i terminach ich zapłaty
  • comiesięczną informację o dochodach/stratach firmy
  • sporządzanie list płac i prowadzenie akt pracowniczych
  • sporządzenie zeznania rocznego

 

Przepisy prawne ulegają częstym zmianom, stąd jesteśmy stale na bieżąco i uzupełniamy wiedzę uczestnicząc w szkoleniach. Dzięki temu współpracując z naszym biurem, macie Państwo pewność, że wszystkie nałożone przez państwo obowiązki będą wykonane rzetelnie i prawidłowo.

Rejestracja firmy

Na etapie zakładania działalności gospodarczej, poza formalnościami związanymi z samym wnioskiem o założenie firmy, ważną sprawą jest wybór odpowiedniej formy opodatkowania. Już na tym etapie warto porozmawiać z kompetentną osobą. Wybraną formę opodatkowania można zmienić dopiero od kolejnego roku podatkowego, a ma ona wpływ na wysokość podatków.

W ramach współpracy oferujemy pomoc przy rejestracji firmy oraz w wyborze odpowiedniej formy opodatkowania.

Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów to uproszczona forma ewidencji księgowej. Obejmuje wszystkie przychody i koszty przedsiębiorstwa. Za koszty uznaje się zakup towarów, materiałów, wynagrodzenia i inne wydatki związane prowadzoną działalnością.

 

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia działalności. Księga ma formę tabeli, w której zapisywana jest sprzedaż oraz koszty ponoszone w związku z działalnością gospodarczą. Jest to podstawa do obliczenia kwoty zaliczek na podatek dochodowy.  

 

Księga przychodów i rozchodów jest też bazą informacji dla przedsiębiorcy. Na podstawie wpisów można określić sytuację finansową firmy, dokonać analizy. Wyliczenia w łatwy sposób pokazują rozkład dochodów lub strat w konkretnych miesiącach.

Pełna księgowość

Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są wszystkie spółki kapitałowe oraz osoby fizyczne, spółki partnerskie, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, których wartość przychodów uzyskanych w poprzednim roku osiągnęła kwotę  2.000.000 euro.

 

Ta forma rozliczenia służy nie tylko obliczeniu podatku, ale dostarcza kompleksowej wiedzy na temat sytuacji przedsiębiorstwa w danym okresie czasu. Pozwala to na pełną kontrolę sytuacji finansowej firmy i efektywniejsze zarządzanie nią.

Skutkuje to zwiększeniem obowiązków w stosunku do ewidencjonowania operacji gospodarczych firmy. Jesteśmy zobowiązani do ujmowania wszystkich operacji gospodarczych, czyli do prowadzenia tak zwanych ksiąg rachunkowych. Ponadto jest obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych, w których skład wchodzi: bilans, rachunek zysków i strat, informacja wprowadzająca do sprawozdania, a także dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczoną formą opodatkowania działalności. Podatek jest płacony od przychodu, bez możliwości pomniejszania go o koszty. Stawki wynoszą: 20%, 17%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% i 2% w zależności od rodzaju prowadzonej działalności (np. usługi budowlane opodatkowane są stawką 5,5%).

 

Nie każdy przedsiębiorca może rozliczać się na zasadzie ryczałtu. Wyklucza się m.in. prowadzących apteki, firmy handlujące częściami do samochodów, właścicieli lombardów, świadczących usługi detektywistyczne oraz ochroniarskie i wiele innych.

 

Forma ryczałtu ewidencjonowanego ma swoje zalety i wady. Niewątpliwie, dużą korzyścią jest wynikająca z tego sposobu rozliczenia prosta księgowość. Jednocześnie jedyne składki,jakie mogą odliczyć ryczałtowcy obejmują ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Nie ma możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem oraz skorzystania z ulgi na dzieci. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przedsiębiorca osiąga dochody z innego źródła, np. pracy na etat. Zdarza się jednak, że mimo tego, ryczałt ewidencjonowany jest dla wielu właścicieli firm najkorzystniejsza formą opodatkowania.

Ewidencje podatku VAT

Empty section. Edit page to add content here.

Rozliczenia z ZUS

Empty section. Edit page to add content here.

Kadry i płace

Usługi kadrowo-płacowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

Biuro Rachunkowe Białystok Julita Mieczkowska-Miakisz oprócz prowadzenia pełnej księgowości dla małych i średnich przedsiębiorstw oferuje usługi kadrowo-płacowe. Jest to wygodne rozwiązanie dla tych z Państwa, którzy potrzebują pełnej kontroli i informacji o stanie finansowym firmy, a także znacznie ułatwia prowadzenie polityki wewnętrznej. Dzięki prowadzeniu księgowości oraz kadr i płac przez jeden podmiot oszczędzacie Państwo czas i macie gwarancję, że wszelkie działania w tym zakresie prowadzone są w oparciu o prawo podatkowe oraz zgodnie z przepisami prawa pracy. Nawet małe przedsiębiorstwo musi liczyć się z możliwością kontroli przez inspekcję pracy, w związku z tym warto zlecić usługi kadrowo-płacowe profesjonalistom.

Kadry i płace w małych firmach

Prowadząc niewielkie przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 20 osób, także nieodzowna może okazać się pomoc doświadczonej kadrowej. Dokumentacja pracownicza może być bardzo rozbudowana i trzeba stale zwracać uwagę na wiele aspektów. W ramach prowadzonej przez nas działalności oferujemy ewidencję czasu pracy, rozliczanie urlopów (macierzyńskich, płatnych oraz bezpłatnych), sprawujemy kontrolę nad ważnością badań lekarskich. Poza tym zarządzamy pełną dokumentacją pracowników dotycząca przebiegu zatrudnienia, tj. aktami osobowymi, nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, uprawnieniami rentowymi i emerytalnymi, a także zajmujemy się listą płac. Do naszych zadań należy również wystawianie świadectw pracy, tworzenie wewnętrznych regulaminów firmy, sporządzanie umów o dzieło oraz cywilnoprawnych. Dbamy także o aktualność szkoleń BHP.

Dbałość o kadry i finanse firmy

Zakres naszych kompetencji jest bardzo szeroki, stąd można liczyć na pomoc przy rozwiązaniu każdego problemu kadrowego. Wśród oferowanych przez nas usług jest także sporządzanie deklaracji oraz rozliczeń do Urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście, przygotowujemy również przelewy oraz zeznania roczne pracowników. Czasem między pracodawcą a pracownikiem dochodzi do kwestii spornych. Pomożemy rozwiązać je w rzetelny sposób. Reprezentujemy Klienta w ZUS, GUS oraz Urzędzie Skarbowym.

Podsumowując, nawet małym czy średnim przedsiębiorstwom przyda się fachowa pomoc w dziedzinie kadr i płac. Pozwoli ona uniknąć nieporozumień i stanowi zabezpieczenie zarówno dla interesów pracodawcy, jak i pracowników. Profesjonalna opieka kadrowa zadba o pełną dokumentację pracowniczą, która jest po prostu niezbędna. Pomożemy w naliczaniu premii, nagród, zasiłków, ekwiwalentów urlopowych, a także rozliczeniu nadgodzin.

Raporty i analizy finansowe

Empty section. Edit page to add content here.

Zeznania roczne

Empty section. Edit page to add content here.