Ubezpieczenia majątkowe

Nasza praca oraz doradztwo w Państwa Firmie opierałyby się na sporządzeniu programu ubezpieczeniowego na podstawie dotychczasowych wieloletnich doświadczeń w obsłudze przedsiębiorstw. W ramach współpracy oferujemy fachowe negocjacje warunków ubezpieczenia, merytoryczną analizę ogólnych warunków ubezpieczenia, wskazanie najbardziej atrakcyjnej oferty.

Naszym zadaniem, oprócz przygotowania analizy porównawczej ofert aktualnie oferowanych na rynku przez towarzystwa ubezpieczeniowe, byłoby wskazanie zakresu identyfikacji ryzyka i zagrożeń występujących bezpośrednio w obszarze działania wynikających z charakteru działalności i procesu produkcji. Sporządzone przez nas analizy będą podstawą do właściwego oszacowania ryzyka przez ubezpieczyciela i pozwoleń na urealnienie kosztu programu ubezpieczeniowego, a kalkulacja maksymalnej możliwej szkody (PML) pozwoli na użycie tego parametru jako limitu odszkodowawczego, co w konsekwencji może doprowadzić do redukcji składki ubezpieczeniowej. Opracowujemy, negocjujemy i wdrażamy programy składające się z klasycznych ubezpieczeń majątkowych, zabezpieczające straty w majątku firmy powstałe w wyniku: żywiołów, kradzieży, awarii (maszyn, elektroniki, specjalistycznego sprzętu medycznego, budowlanego), przewozu towarów. Stosowane przez nas klauzule zapewniają niestandardowe rozwiązania dopasowane do specyfiki każdej branży.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.